Villingerød By - Afgørelse - Naturbeskyttelseslovens § 3

Villingerød By, Petersborgvej 4: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø. Klagefrist 13. november 2018.

Afgørelse med bilag