Afgørelse - Haragergård i Helsinge - Tilladelse til overvågningsboringer

Gribskov kommune har givet tilladelese efter vandforsyningsloven til 5 A-boringer - overvågningsboringer i boligområdet Haragergård i Helsinge. Klagefristen er d. 27. nov. 2019.

Tilladelse