Afgørelse - nedlæggelse og nedklassificering af offentlig vej - Kirsebærhaven i Ramløse

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om nedlæggelse og nedklassificering af offentlig vej på Kirsebærvej nr. 2-35 i Ramløse. Klagefristen er d. 21. okt. 2019

Afgørelse og klagevejledning