Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven samt miljøvurderingsloven - Jacobslystvej

Matr.nr. 3f og 3b, Nakkehoved By, Søborg, Jacobslystvej 24 og 26, 3250 Gilleleje. Tilladelse til kystbeskyttelse: 110 meter skråningsbeskyttelse. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist: 24. april 2019.

Se afgørelse inkl. bilag