Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven samt miljøvurderingsloven - Vejby

Matrikel nr. 3e Holløse By, Vejby. Tilladelse til kystbeskyttelse: 40 meter skråningsbeskyttelse. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist: 17. april 2019.

Se afgørelsen inkl. bilag