Ændringstilladelse til kystbeskyttelse

Kystvej 37-45, 3210 Vejby, Klagefrist: 16. dec 2019

Med henvisning til kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 og 2 meddeler Gribskov Kommune tilladelse til 125 meters skråningsbeskyttelse. 

Projektændring omhandler en reducering af anlæggets samlet længde fra 135 m til 125 m.

Se hele tilladelsen til kystbeskyttelse her