Tilladelse til kystbeskyttelse - Kystvej 37-45, Vejby

Klagefrist den 7. oktober 2019

Gribskov Kommune har givet tilladelse til kystbeskyttelse i form af 135 meter skråningsbeskyttelse på Kystvej 37-45, 3210 Vejby, matrikel nr. 7m, 6bd, 6f, 6g og 6c af Holløse by, Vejby.

 Tilladelse til skråningsbeskyttelse

Beslutningen er truffet af udvalget for Miljø, Klima og Kyst på møde den 18. juni 2019 under punkt nr. 153.

Der er fire ugers klagefrist til den 7. oktober 2019