Tilladelse til ny badebro på Gilleleje Veststrand

Klagefristen er 1. november 2019

 

Se tilladelsen her