Ørby - Afgørelse - Landzonetilladelse

Ørby, Ørby Gade 1: Landzonetilladelse til stuehus og garage. Klagefrist 12. marts 2019.

Se landzonetilladelsen med bilag