Alme - Afgørelse - Landzonetilladelse

Alme, Smidstrupvej 25: Landzonetilladelse til etablering af en sø. Klagefrist 02. januar 2020.

Se landzonetilladelsen med bilag