Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

Græsted, Præstevejen 38: Landzonetilladelse til privat tennisbane. Klagefrist 30. maj 2019.

Se landzonetilladelsen med bilag