Græsted Overdrev - Afgørelse - Landzonetilladelse

Græsted Overdrev, Ny Mårumvej 89: Landzonetilladelse til garagebygning. Klagefrist 11. juni 2019.

Se landzonetilladelsen med bilag