Haregab - Afgørelse - Landzonetilladelse

Haregab, Gillelejevej 4: Landzonetilladelse til garage. De 4 ugers klagefrist nævnt i tilladelsen er på grund af julens helligdage og lukkedage forlænget. Klagefristen løber således frem til 02. januar 2020.

Se landzonetilladelsen med bilag