Haregab - Afgørelse - Landzonetilladelse

Haregab, Haregabsvej 15A: Lovliggørende landzonetilladelse til terrænregulering og ændret anvendelse til 3 ridebaner. (Tilladelsen erstatter tidligere afgørelse af 22.11.17.) Klagefrist 10. juli 2019.

Se landzonetilladelsen med bilag