Kagerup - Afgørelse - Landzonetilladelse

Kagerup, Egevænget 11: Landzonetilladelse til erstatningsbolig. Klagefrist 25. februar 2019.

Se landzonetilladelsen med bilag