Laugø - Afgørelse - Landzonetilladelse

Laugø, Laugøvej 21: Landzonetilladelse til opdeling af stuehus i 2 boligenheder. Klagefrist 22. februar 2019.

Se landzonetilladelsen med bilag