Smidstrup - Afgørelse - Landzonetilladelse

Smidstrupvej 76, 3230 Græsted: Landzonetilladelse til indretning af butiksareal på 35 m2 i eksisterende længe. Klagefrist 4. april 2019.

Se tilladelsen inkl. bilag