Søborg - Afgørelse - Landzonetilladelse

Søborg, Ørbakkevej 45A: Lovliggørende landzonetilladelse til garage/udhusbygning samt hønsehus. Klagefrist 25. juni 2019.

Se landzonetilladelsen med bilag