Afgørelse - Tilladelse til afvanding - Lokaltog A/S

Tilladelse til nedsivning på 4 strækninger af Lokalbanen på strækningen mellem Helsinge og Tisvilde. Klagefrist 8. maj 2019

Se afgørelse