Tilladelse til jordvarmeanlæg - Tisvildeleje

Slugtvej 16, 3220 Tisvildeleje (matrikel nr. 8 DV Tisvilde By, Tibirke) Tilladelse til jordvarmeanlæg samt afgørelse om at der ikke er krav om miljøvurdering (ej VVM-pligt) Klagefrist 29. marts 2019

Se tilladelse

Se screening efter miljøvurderingsloven