Tilladelse til lodret jordvarme - Egeholt, Udsholt

Tilladelse til lodret jordvarme på Egeholt 10B, 3230 Græsted. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist 24. maj 2019

Se tilladelse til lodret jordvarme

Se screening efter miljøvurderingsloven