Tilladelse til lodret jordvarme - Egernskoven, Udsholt

Tilladelse til lodret jordvarmeboringer, Egernskoven 14, 16, 18 og 20, Udsholt, 3230 Græsted. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist 24. maj 2019

Tilladelse Egernskoven 14

Tilladelse Egernskoven 16

Tilladelse Egernskoven 18

Tilladelse Egernskoven 20

Screening efter miljøvurderingsloven