Afgørelse - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien - nødforsyning og -brønd til Villingebæk Vandværk

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at Gilleleje Vandværk etablerer nødforsyningsledning og nødbrønd til Villingebæk Vandværk. Klagefristen er d. 15. juli 2019.

Afgørelse med klagevejledning