Afgørelse - Dr. Mølle - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien til etablering af nyt sommerhus i Dr. Mølle. Klagefristen er d. 20. dec. 2019

Dispensation