Afgørelse - Dr. Mølle - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af udestue, vindfang mv. Klagefrisen er d. 8. okt. 2019.

Dispensation