Afgørelse - Dr. Mølle - Dispensation fra sø-og åbeskyttelseslinie

Gribskov Kommune har givet dispensation til etablering af udestue, vindfang mv. inden for sø-og åbeskyttelseslinien. Klagefristen er d. 8. okt. 2019.

Dispensation