Afgørelse - Dronningmølle - Dispensation fra Å- og søbeskyttelseslinje til tilbygning

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens å- og søbeskyttelseslinje til tilbygning på Hulerødvej. Klagefristen er d. 1. okt. 2019.

Dispensation