Afgørelse - Dronningmølle - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning af eksisterende sommerhus på Hulerødvej 32 i Dronningmølle. Klagefristen er d. 3. aug. 2019.

Dispensation med klagevejledning