Afgørelse - Tisvildeleje - Dispensation - Fortidsmindebeskyttelseslinien

Gribskov Kommune har givet dispensation til opsætning af 4 retningsvisningspæle inden for fortidsmindebeskyttelseslinien langs Esrum-Tisvilde-stien. Klagefristen er d. 5. nov. 2019.

Dispensation