Afgørelse - Udsholt - dispensation fra skovbyggelinje

Gribskov har givet dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af nyt sommerhus. Klagefristen er 31.juli 2019

Afgørelsen