Annisse - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16

Annisse By, Præstevej 70: Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til læskur til får. Klagefrist 25. februar 2019.

Se dispensationen med bilag