Dronningmølle - Afgørelse - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Musvågevej 39, Dronningmølle: Dispensation til at opføre tilbygning m.m. til sommerhus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 26. juni 2019.

Se afgørelsen med bilag