Dronningmølle - Afgørelse - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Mølledalen 3 B, 3120 Dronningmølle: Dispensation til at inddrage overdækket terrasse til beboelse m.m. indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 26. april 2019.

Se afgørelsen med bilag