Dronningmølle - Afgørelse - Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen

Mølledalen 3 B, 3120 Dronningmølle: Dispensation til at inddrage overdækket terrasse til beboelse m.m. indenfor åbeskyttelseslinjen. Klagefrist 26. april 2019.

Se afgørelsen med bilag