Kalvehavevej 28 3250 Gilleleje - Dispensation fra Åbeskyttelseslinjen

Gilleleje, Kalvehavevej 28: Dispensation fra Åbeskyttelseslinjen til 171 m² enfamilieshus. Klagefrist 19. december 2019

Se dispensation med bilag.