Afgørelse - Lovliggørende dispensation fra NBL §18 til anneks - Smidstrup

Trehøis-Åsen 33, 3250 Gilleleje: Lovliggørende dispensation NBL §18 til anneks. Klagefrist 14. marts 2019.

Se afgørelsen