Tibirke - afgørelse - dispensation fra fortidsbeskyttelseslinien til etablering af pavillon og skur

Gribskov Kommune har givet dispensation til (gen)etablering af pavillon og skur inden for fortidsmindebeskyttelseslinien (NBL §18). Klagefristen er d. 30. juli 2019

Afgørelse med klagevejledning