Udsholt - Afgørelse - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Bregnevej 6, Udsholt: Dispensation til at opføre nyt sommerhus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefrist 24. maj 2019.

Se afgørelsen