Kystdirektoratet har ophævet strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer på/ved Gilleleje Havn

Gribskov Kommunes ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer ved Gilleleje Havn er således blevet imødekommet.

Kystdirektoratet har besluttet, at strandbeskyttelseslinjen kan ophæves på Gilleleje Havn, da Gilleleje Havn på grund af den korte afstand mellem by og havn vurderes at være en bynær havn, og de ansøgte arealer er havnearealer og bynære arealer omkring havnen.

Afgørelsen betyder, at strandbeskyttelseslinjen bliver ophævet på følgende arealer: dele af matr. nr. 3apy, 97a, 100 og 111d Gilleleje by, Gilleleje.

Kystdirektoratets afgørelse af 11. december 2019 kan ses her: