Tilladelse til krydsning af Søborg Kanal st. 2046 Gilleleje

Krydsningen Søborg Kanal er en del af projektet om etablering af en havledning fra Gilleleje Rensningsanlæg til Kattegat. Havledningen etableres i forbindelse med udbygningen af Gilleleje Renseanlæg. Klagefrist: 20. juli 2020

Krydsningen Søborg Kanal er en del af projektet om etablering af en
havledning fra Gilleleje Rensningsanlæg til Kattegat. Havledningen etableres
i forbindelse med udbygningen af Gilleleje Renseanlæg.

Ansøgning til krydsning af Søborg Kanal

Tilladelse til krydsning af Søborg Kanal