Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven - Jacobslystvej 26, Nakkehoved

Matrikel nr. 3b, Nakkehoved By, Søborg. Jacobslystvej 26, 3250 Gilleleje. Tilladelse til kystbeskyttelse: Projektændring - Skråningsbeskyttelse. Klagefristen er 13. maj 2020.

Se tilladelse inkl. bilag