Afgørelse - Tilladelse til 50 m skråningsbeskyttelse - Ved Skrænten 1-3, 3210 Vejby

Klagefrist den 2. marts 2020

Tilladelse til Kystbeskyttelse