Lovliggørelse af kystbeskyttelse ud for Gilbjergstien 56 i Gilleleje

Afgørelse efter Kystbeskyttelsesloven og Miljøvurderingsloven. Klagefrist: 19. sep. 2020

Lovliggørelse af 8 meter skråningsbeskyttelse ud for Gilbjergstien 56 i Gilleleje beliggende på matr. 3lu Gilleleje by, Gilleleje.

Tilladelse til kystbeskyttelse