Lovliggørelse af kystbeskyttelse ud for Gilbjergstien 58 i Gilleleje

Afgørelse efter Kystbeskyttelsesloven og Miljøvurderingsloven. Klagefrist: 19. sep. 2020

Lovliggørelse af 27 meter skråningsbeskyttelse ud for Gilbjergstien 58 i Gilleleje beliggende på matr. 3cl Gilleleje by, Gilleleje. I tilladelsen stille der vilkår om at en gammel betonhøfde placeret på tværs af stranden mellem skråningsbeskyttelsen og havet fjernes.

Tilladelse til kystbeskyttelse