Lovliggørelse af kystbeskyttelse ud for Klitten 3 i Rågeleje

Afgørelse efter Kystbeskyttelsesloven og Miljøvurderingsloven. Klagefrist: 22 sep 2020

Gribskov Kommune har givet tilladelse til 28 m lang skråningsbeskyttelse på Matr. nr. 44m Udsholt By, Blistrup, beliggende på Klitten 3, 3220 Græsted. Projektet omfatter ikke kompenserende sandfodring.

Tilladelse til kystbeskyttelse m bilag