Tilladelse til kystbeskyttelse, Jacobslystvej 24, Gilleleje

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven. Tilladelse til 40 meters skråningsbeskyttelse på Jacobslystvej 24, 3250 Gilleleje. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist: 25. november 2020

Se tilladelse inkl. bilag