Tilladelse til kystbeskyttelse - Kystvej 49, 3210 Vejby

Ændring af tidligere tilladelse til skråningsbeskyttelse ud for Kystvej 49, 3210, Vejby. Klagefrist 6. november 2020.

Se tilladelse til kystbeskyttelse inkl. bilag