Tilladelse til kystbeskyttelse - Nordre Strandvej 18 i Gilleleje

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven. Tilladelse til høfde ud for Nordre Strandvej 18, 3250 Gilleleje. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist: 16. december 2020

Se tilladelse inkl. bilag