Tilladelse til kystbeskyttelse ved Gilleleje Ferieby

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven samt miljøvurderingsloven. Tilladelse til 240 meter skråningsbeskyttelse ud for Gilleleje Ferieby I, beliggende matrikel 3d Esbønderup By, Græsted. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist: 5. august 2020

Se tilladelse inkl. bilag