Dragstrup - Afgørelse - Landzonetilladelse til 44 m2 pavillon

3250 Gilleleje, Dragstrup, Sophienlund Alle 13: Landzonetilladelse til midlertidig 44 m2 pavillon. Klagefrist: 11. december 2020

Se afgørelse